Så arbetar vi

På Viktoria förskola går barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan har stora och ljusa lokaler i två våningar som vi lätt förändrar utifrån barnens intressen och behov. 

På Viktoria förskola arbetar vi temainriktat, utifrån barnens intressen och mognad. Ofta delas barnen in i smågrupper under dagen för att skapa lugn och trygg miljö. Vi lägger stor vikt vid socialt samspel, matematik och språk. Detta blir utgångspunkten i alla våra planerade aktiviteter. Men ändå är leken viktigast. Leken står alltid i centrum och utgör grunden för ditt barns lärande.

På vår förskola uppmuntrar vi varje dag ditt barn att göra ett eget val utifrån intresse.

Vi går ut varje dag. Ibland går vi iväg till skogen, stranden och andra ställen i vårt närområde.

Barnets utveckling

Vi använder oss av olika verktyg för att följa ditt barns utveckling. Vår dokumentation av hur ditt barn utvecklas och vad hon eller han lär sig hos oss är en hjälp både för oss pedagoger och för dig och ditt barn. På Viktoria sker nästan all dokumentation av barnens lärande och utveckling på våra väggytor. Här kan barnen själva se allt det som de åstadkommit. Men även föräldrarna kan ta del av barnens kreativitet och lärande.

Minst en gång per år har vi utvecklingssamtal med alla familjer. Vi samtalar om de teman och aktiviteter förskolan arbetat med i gruppen och hur ditt barn har deltagit och utvecklats i förhållande till det vi erbjudit. Vi beskriver verksamheten genom text, bild och film i vår digitala plattform Unikum.

Trygghet och trivsel

Trygghet är grunden till lärande. Det ska råda en ”vi-känsla” där alla tar hand om och bryr sig om varandra. På Viktoria får barnen öva upp sin empatiska förmåga och sociala kompetens. Pedagogerna ger barnen verktyg samt vägleder dem till att själva lösa konflikter. Vi är delaktiga, observerar och diskuterar bland annat olika leksituationer.