Äventyrsgruppen använder naturen som kunskapskälla

På Viktoria förskola finns en äventyrsgrupp som använder sig av naturen för att underlätta skapa lust att lära. Äventyrsgruppen utforskar lärandemiljöer både i närområdet och på andra spännande platser runt om i staden.

Barnen promenerar bara några minuter från förskolan till en liten skogsdunge på Planteringen.

– Vi är ute flera timmar varje dag och det är fantastiskt att ha en sådan miljö precis i närheten, säger förskollärare Viveka Mendy.

Efter den inledande fruktstunden får barnen leta efter insekter och småkryp, som de tittar på i förstoringsglas.

– Vi vill erbjuda flera olika upplevelser och aktiviteter, säger Viveka. Att vara ute i naturen skapar utrymme för fantasi och kreativitet. Naturen blir som ett laboratorium, en plats för konstruktion, friluftsliv, gemenskap, reflektion och massor av lek och lärande.

Enligt Viveka finns det många fördelar med utomhuspedagogiken.

– Det ger spännande upplevelser som engagerar både kropp och själ, berättar Maria Norozi som också är förskollärare på Viktoria förskola. Det skapar också utmaningar i motorik och koordination och bidrar till god hälsa. Det ger möjlighet att uppleva med alla sinnen.

Naturen skapar lust att lära

Gemensamma upplevelser ger möjlighet att reflektera och utveckla både den egna personligheten och känslan av att vara en viktig del i ett sammanhang. På så sätt erbjuder vi barnen djupare förutsättningar att utmanas på ett nyfiket och kreativt sätt.

– Vi tror att utomhusmiljön skapar en lust att lära, säger Viveka.

Nya intressen uppstår och tas tillvara på tillsammans med pedagogerna som medforskare. Förskolan ska hjälpa barnen utveckla sin förmåga att utforska, dokumentera, ställa frågor och samtala om naturvetenskap.

– En annan fördel är också att studier visar att naturen är genusneutral, säger Viveka.

Förskolan lägger även stort fokus på att utveckla språket.

– Vi samlar på nya ord och diskuterar mycket i grupper, där alla får komma till tals, berättar Maria. Vi har enbart barn med svenska som andraspråk och vi ser enorma framsteg hos barnen.